Angebote zu "Basis" (199 Treffer)

Bedrijfsarchitectuur op basis van Novius Archit...
53,49 € *
ggf. zzgl. Versand

Dit boek beschrijft een methode voor het ontwikkelen van een bedrijfsarchitectuur en projectstartarchitecturen op basis van het Novius Architectuur Raamwerk. Deze methode sluit aan op nationale en internationale methoden en raamwerken. Daarbij is het gelukt een goede balans te vinden tussen theorie en praktijk en tussen breedte en diepgang. Werken onder architectuur geeft het overzicht waar het management en de informatiemanager zo om verlegen zitten. Architectuur kan verbinding leggen tussen dienstverlening, processen, organisatie en de informatiehuishouding. Architecten wijzen op mogelijkheden om de dienstverlening te stroomlijnen en de kwaliteit ervan te verbeteren. Zij leggen de vinger op de zere plek van de wildgroei in het applicatielandschap en zij ontwerpen een transparant en goedkoper alternatief. Meervoudige opslag van data wordt inzichtelijk en er worden lijnen uitgestippeld om data enkelvoudig en betrouwbaar op te slaan. Verder maakt het werken onder architectuur het ons mogelijk om deel te nemen in ketenprocessen. De inhoud van dit boek is gebaseerd op jarenlange ervaring van de auteurs en medewerkers aan dit boek in uiteenlopende organisaties: grote uitvoeringsinstellingen in de sociale zekerheid, grote verzekeringsbedrijven, ministeries, vervoersbedrijven, commerciële dienstverleners. Dank zij het ‘werken onder architectuur’ zijn hier mooie resultaten bereikt, zoals betere dienstverlening, lagere kosten, minder administratieve lasten en mede daardoor betere bedrijfsresultaten.

Anbieter: ciando eBooks
Stand: 11.07.2017
Zum Angebot
Sturen op samenhang op basis van GEA®
47,54 € *
ggf. zzgl. Versand

Dit boek beschrijft het GEA-model: General Enterprise Architecturing, met als kernwaarden: sturen op samenhang, strategisch stuurinstrument, bestuurlijke besluitvorming, organisatiebrede vormgeving, vraagstukgestuurde integrale oplossingen, open model en permanente synchronisatie. Achttien grote organisaties hebben een jaar gewerkt aan het ontwikkelen van deze visie op “sturen op samenhang” en twaalf organisaties hebben vervolgens gedurende twee jaar die visie doorontwikkeld naar een concreet strategisch stuurinstrument. Dit ontwikkelpad maakt dat GEA een instrument is geworden dat met beide benen op de grond staat. Dit boek doet verslag van de expeditie hoe tot dit nieuwe gedachtegoed is gekomen en legt in begrijpelijke taal uit hoe het instrument in elkaar zit en kan worden toegepast. Daarnaast wordt de toepassing toegelicht aan de hand van een aantal praktijksituaties.

Anbieter: ciando eBooks
Stand: 11.07.2017
Zum Angebot
Projectmanagement voor het HBO op basis van IPMA-D
47,54 € *
ggf. zzgl. Versand

Dit boek gaat over projectmanagement. De laatste jaren heeft het vak ‘projectmanagement’ zich ontwikkeld tot een zelfstandige professie, waarin steeds meer wordt gewerkt op basis van internationaal erkende standaards, zoals de ICB (IPMA Competence Baseline, de Nederlandse versie heet NCB) van IPMA (International Project Management Association). Het certificeringsmodel van IPMA wordt door steeds meer hogescholen gebruikt als basis voor een nieuwe opzet van het curriculum voor projectmanagement. Daarnaast kiezen steeds meer mensen in de beroepspraktijk er voor om hun projectmanagementvaardigheden te trainen en certificeren op het IPMA-D niveau. Bij een project werkt een aantal mensen onder bepaalde condities in een tijdelijke organisatie samen aan de realisatie van een projectresultaat. Door de ingebruikname van het projectresultaat realiseert de organisatie die opdracht gaf voor de uitvoering van het project vooraf gedefinieerde organisatieresultaten. Kenmerken van een project zijn: Een project is tijdelijk: heeft een duidelijk begin- en eindpunt Een project heeft een eigen tijdelijke organisatie Een project heeft een afgebakende scope Een project levert een vooraf gedefinieerd projectresultaat op Een projectteam is vaak uit meerdere disciplines samengesteld Bij een project zijn vaak meerdere organisatorische eenheden betrokken Zowel in organisaties als op hogescholen worden steeds vaker werkzaamheden in de vorm van projecten aangepakt. Bovendien worden veel HBO-studenten tijdens hun stage en afstuderen betrokken bij een project en/of het zelfstandig uitvoeren van een complexe resultaatgerichte opdracht (een microproject). Deze zogenoemde microprojecten kunnen zeer goed als zelfstandig project worden georganiseerd. Doel van dit boek is personen met weinig of geen praktische ervaring in projecten de theorie en een set praktische instrumenten aan te reiken om te leren werken in projectverband en zelfstandig microprojecten te organiseren. Bij de opzet van dit boek golden de volgende leerdoelen: Gestructureerde uitleg van alle zaken van belang zijn in een project, in volgorde van tijd, zoals die in een project aan de orde komen: van projectvoorbereiding tot projectoplevering en verder Duidelijk kaders voor een uniforme manier van werken en gebruik van vaktermen en de bijbehorende definities. Voor dit laatste was de breed geaccepteerde begrippenlijst van IPMA het uitgangspunt Aan de hand van een casus wordt de theorie ingeleid. Bij dit boek is de volgende aanvullende content beschikbaar: Werkboek Website Bij dit boek is separaat (gratis, via internet) verkrijgbaar: • Alle afbeeldingen in het boek, in Powerpoint formaat. Klik op de knop Training Material bij het boek op onze website.

Anbieter: ciando eBooks
Stand: 11.07.2017
Zum Angebot
IT-servicemanagement op basis van ITIL® 201...
41,59 € *
ggf. zzgl. Versand

De vorige drukken van dit boek zijn al jaren de meest toonaangevende publicatie op het gebied van ITIL. Vanaf de eerste druk in 1999 is dit oorspronkelijk in het Nederlands verschenen boek in opeenvolgende versies telkens verbeterd en vervolgens in vele talen vertaald. Door de input van vele ITSM-experts van over de hele wereld heeft dit boek zijn gezaghebbende positie verworven. Aanvankelijk bij de vele ITSM-experts en daarna vooral bij iedereen die behoefte had aan een betrouwbaar en helder geschreven leerboek ten behoeve van ITIL-trainingen en bij IT-opleidingen in HBO, MBO (België: secundair en hoger onderwijs), enz. De veranderingen die ITIL heeft ondergaan in de 2011-Editie zijn volledig verwerkt in deze uitgave. Lezers zullen ontdekken dat deze uitgave niet alleen alle belangrijke aspecten van ITIL 2011 editie behandelt, maar dat het vooral ook een zeer onmisbaar leerboek is voor iedereen die zich wil voorbereiden op het ITIL Foundation-examen, vanwege de duidelijke structuur en heldere schrijfwijze. Daarnaast is het boek ook geschikt als leerboek ter voorbereiding op het ITIL Intermediate examen. Vanzelfsprekend wordt een heldere uitleg gegeven over de ITIL levenscyclus (life cycle): •Levenscyclus fase: Servicestrategie •Levenscyclus fase: Serviceontwerp •Levenscyclus fase: Servicetransitie •Levenscyclus fase: Serviceproductie •Levenscyclus fase: Continue Serviceverbetering Nieuw ten opzichte van de vorige druk van ITIL (op basis van ITIL versie 3) zijn de processen voor strategiemanagement en klantrelatiebeheer. Ook de andere nieuwe en gewijzigde concepten van ITIL 2011 Editie komen in dit boek aan bod. Dit betekent dat lezers daardoor toegang hebben tot al die begrippen en concepten, die een spilfunctie vervullen in de dagelijkse activiteiten op het gebied van IT-servicemanagement. In een aparte bijlage worden de verschillen tussen ITILv3 en ITIL 2011 Editie toegelicht. Bij dit boek is separaat (gratis, via internet) verkrijgbaar: •een Glossary (verklarende woordenlijst) met daarin de Nederlandstalige en Engelstalige ITIL-termen en de bijbehorende definitie •alle afbeeldingen in het boek, in Powerpoint formaat. Klik op de knop Training Material bij het boek op onze website.

Anbieter: ciando eBooks
Stand: 11.07.2017
Zum Angebot
Projectmanagement op basis van PRINCE2® Edi...
35,64 € *
ggf. zzgl. Versand

Dit boek is een praktisch gebruikersboek voor het dagelijks werken in projecten. In dit boek wordt de procesgerichte aanpak van projectmanagement beschreven en worden de thema’s behandeld die daarbij nodig zijn. De inhoud van dit boek is afgestemd op PRINCE2 Editie 2009. Er wordt een uitgebreid overzicht gegeven van de verschillen tussen de versie 2005 en de nieuwe versie 2009. De inhoud van dit boek voldoet ruimschoots aan de theoretische eisen die gesteld worden om het PRINCE2 Foundation examen met goed gevolg af te leggen. Dit boek is geschreven voor projectmanagers, projectleiders en teammanagers en alle andere personen die privé of in het werk betrokken zijn bij het inrichten en managen van projecten. De beschrijving van de processen en thema’s is gebaseerd op de PRINCE2™methode. De PRINCE2-terminologie is eveneens één-op-één overgenomen. In dit boek wordt een vertaling gemaakt naar de praktijk. Er wordt tevens ruim aandacht besteed aan het toesnijden van de methode PRINCE2 naar de context van de verschillende projecten. Verkrijgbaar in het Nederlands en Engels. Bij dit boek is separaat (gratis, via internet) verkrijgbaar: • Alle afbeeldingen in het boek, in Powerpoint formaat. Klik op de knop Training Material bij het boek op onze website.

Anbieter: ciando eBooks
Stand: 11.07.2017
Zum Angebot
Basiskennis informatiebeveiliging op basis van ...
35,64 € *
ggf. zzgl. Versand

Dit boek is in eerste instantie ontwikkeld als studieboek voor het examen Information Security Foundation based on ISO/IEC27002 van EXIN (editie augustus 2008). Het kan ook worden gebruikt bij het Expert-examen. Hierbij wordt niet alleen de kennis van de ISO/IEC27002 geëxamineerd; maar ook de kennis van de ISO/IEC27001. Dit boek is geschreven vanuit de visie dat een basisbegrip van informatiebeveiliging voor iedereen belangrijk is. In de vorm van korte hoofdstukken wordt veel informatie verschaft, zonder te gedetailleerd te zijn. De auteurs hebben het boek vanuit de Nederlandse context geschreven, zonder de internationale samenhang van informatiebeveiliging uit het oog te verliezen. Informatietechnologie kent immers geen grenzen. Deze basiskennis is onontbeerlijk voor iedereen die beroepsmatig betrokken is bij informatiebeveiliging of IT. In al deze gevallen is informatiebeveiliging van belang, al is het maar met de beveiligingsmaatregelen die een organisatie genomen heeft. Deze beveiligingsmaatregelen zijn soms afgedwongen door wet- en regelgeving. Kortom, dit boek is bedoeld voor iedereen in een organisatie die basiskennis van informatiebeveiliging op wil doen. Kennis over informatiebeveiliging is belangrijk voor iedere medewerker. Het maakt geen verschil of je in een commercieel of een niet-commercieel bedrijf werkt. De risico’s zijn voor iedere organisatie gelijk. Medewerkers moeten weten waarom zij in hun dagelijkse werkzaamheden beveiligingsvoorschriften na moeten leven. Lijnmanagers moeten kennis hebben van informatiebeveiliging omdat zij daarvoor binnen hun afdeling verantwoordelijk zijn. Voor directieleden en zelfstandigen zonder personeel is deze basiskennis belangrijk voor alle directieleden. Ook zij zijn verantwoordelijk voor het beschermen van de eigendommen en informatie die zij bezitten. Ook voor het werken met computers thuis is een bepaald gevoel van bewustwording belangrijk.

Anbieter: ciando eBooks
Stand: 11.07.2017
Zum Angebot
Automatisering van productieprocessen op basis ...
47,54 € *
ggf. zzgl. Versand

Om te voorkomen dat de productiebedrijven vertrekken naar de goedkopere landen, moeten de Nederlandse bedrijven alles op alles zetten om efficiënt en effectief te produceren. Standaardiseren, mechaniseren en automatiseren zijn hoogst noodzakelijk. Dit praktische handboek legt stap voor stap uit hoe het automatiseren van productieprocessen succesvol opgezet wordt. De theorie is gebaseerd op de internationale standaard ISA-95. Praktijkvoorbeelden van British American Tobacco, Corus, Friesland Foods, Ovako en andere Nederlandse bedrijven komen uit de persoonlijke ervaringen van de auteurs. Nog nooit eerder kon u op deze manier in de keuken kijken van deze internationale bedrijven. Checklists en werkbladen kunnen direct ingevuld worden. Er is eigenlijk geen reden meer om uw automatiseringsproject nog langer uit te stellen of maar half op te starten. Aan de slag dus.

Anbieter: ciando eBooks
Stand: 11.07.2017
Zum Angebot
Wikipedia als Wissensquelle: Die Online-Enzyklo...
39,99 € *
ggf. zzgl. Versand

In der heutigen Informationsgesellschaft erweist sich der effiziente Umgang mit dem Produktionsfaktor Wissen als entscheidender Wettbewerbsfaktor. Aufgrund der geringeren Halbwertszeit des Wissens tritt das reine Faktenlernen zunehmend in den Hintergrund und das Lernen von Zusammenhängen gewinnt an Bedeutung. Diese Studie beschreibt einen auf der deutschen Wikipedia basierenden Prototyp, der zum einen zum automatisierten Abfragen von Zusammenhängen genutzt werden kann und zum anderen ein neuartiges didaktisches Konzept zum Lernen von Assoziationen einführt. Zur Definition von Wissensdomänen werden Algorithmen vorgestellt, welche die einem Wikipedia-Artikel zugeordneten Kategorien auf vordefinierte Hauptkategorien aggregieren. Da Daten zu inhaltlichen Zusammenhängen zwischen verschiedenen Wikipedia-Einträgen bisher noch nicht erhoben wurden, stellt diese Arbeit solche Assoziationen anhand der semantischen Ähnlichkeit her. Die im entwickelten Prototyp implementierten Konzepte ermöglichen das spielerische Lernen von Zusammenhängen durch die Bearbeitung zufälliger oder vordefinierter Navigationsaufgaben. Dr. Marcel Minke, geboren 1980 in Hildesheim, studierte Informationsmanagement und Informationstechnologie mit den Schwerpunkten Datenbanken, Web-Programmierung und Data Mining und schloss sein Studium an der Universität Hildesheim 2006 mit einem Master of Science ab. Seit 2009 Leiter einer IT-Beratungsfirma mit dem Schwerpunkt Online-Befragungen (auf Basis der Open-Source Umfragesoftware Limesurvey) arbeitete er berufsbegleitend an seiner Promotion am Institut für Mathematik und Angewandte Informatik der Universität Hildesheim. Die 2012 erfolgreich abgeschlossene Dissertation bildet die Basis dieses Buches, in das die während der Promotion gewonnenen Erkenntnisse rund um die Online-Enzyklopädie Wikipedia einfließen.

Anbieter: ciando eBooks
Stand: 11.07.2017
Zum Angebot
Projectmanagement voor het HBO op basis van IPM...
29,75 € *
ggf. zzgl. Versand

Dit Werkboek sluit aan op de inhoud van Projectmanagement voor het HBO op basis van IPMA-D – Theorieboek en de bij dit boek ontwikkelde website. Dit Werkboek heeft dezelfde hoofdstukkenindeling als het Theorieboek. Ieder hoofdstuk in dit Werkboek heeft dezelfde indeling: 1.Samenvatting van de theorie in het Theorieboek 2.Toelichting op de toepassingsmogelijkheden van deze theorie; hieraan zijn één of meer uitdagende Opdrachten gekoppeld, soms aan de hand van een Casus-tekst. Deze opdrachten kunnen worden gebruikt om: a.de theorie te leren kennen b.de theorie te gebruiken voor de aanpak van microprojecten c.kennis en inzicht te toetsen 3.Toets met kennisvragen Deze onderdelen zijn ook te vinden op de website bij het boek. Echter, op de website zijn voor ieder hoofdstuk nog meer opdrachten te vinden. In dit Werkboek is voor de meeste hoofdstukken één opdracht geselecteerd, die volgens de auteurs het best kan worden gebruikt als basis voor de toepassing van de theorie in het Theorieboek. Bij dit boek is de volgende aanvullende content beschikbaar: Theorieboek Website

Anbieter: ciando eBooks
Stand: 11.07.2017
Zum Angebot
Projectmanagement op basis van PRINCE2® Edi...
35,64 € *
ggf. zzgl. Versand

Let op: De 1e druk klik hier > is nog leverbaar. Note: This book is available in several languages: English, Dutch. Dit boek is ontwikkeld op basis van twee uitgangspunten. Ten eerste is het bedoeld als studieboek voor iedereen die zich op een degelijke wijze wil voorbereiden op het PRINCE2 Foundation examen, dan wel het PRINCE2 Practitioner examen. Duidelijk is aangeven welke tekst niet hoeft te worden bestudeerd voor het Foundation examen. Ten tweede is het een praktisch gebruikersboek voor iedereen die professioneel te maken heeft met projecten, waarbij al of niet gebruik wordt gemaakt van de methode PRINCE2. In dit boek wordt de procesgerichte aanpak van projectmanagement beschreven en worden de thema’s behandeld die daarbij nodig zijn. De inhoud van dit boek is afgestemd op PRINCE2® Editie 2009.Dat wil zeggen dat de beschrijving van de processen en thema’s is gebaseerd op deze methode, alsmede de terminologie. Kenmerkend voor PRINCE2 zijn de beheerste overgang van de ene naar de andere fase, de Business case als kern van een project en duidelijke afspraken over wie waarvoor verantwoordelijk is. Door het volgen van de methode wordt de beheersbaarheid en ook de slaagkans van projecten enorm vergroot. Bovendien maken een uniforme werkwijze en terminologie projecten beter vergelijkbaar, overdraagbaar en overzichtelijk. In dit boek worden abstracte begrippen of complexe beschrijvingen extra verduidelijkt door middel van casusteksten. Op deze manier wordt zo veel mogelijk een vertaling gemaakt van de theorie van PRINCE2 naar de praktijk. Er wordt tevens ruim aandacht besteed aan het toesnijden van de methode PRINCE2 naar de context van de verschillende projecten. Dit boek is op de volgende punten verbeterd ten opzichte van de eerste druk: -Expliciet onderscheid van de leerstof voor het PRINCE2 Foundation examen: De tekst die niet hoeft te worden bestudeerd voor PR2-Foundation, maar wel voor PR2-P is gemarkeerd door middel van een verticale streep in de kantlijn -Een groot deel van de tekst is herschreven, waardoor deze beter toegankelijk is en beter aansluit op de kennis en ervaring van de lezer.

Anbieter: ciando eBooks
Stand: 11.07.2017
Zum Angebot